This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  Message of Vice President Leni Robredo at the Mass for the 32nd Anniversary of the EDSA People Power Revolution

  Mass for the 32nd Anniversary of the EDSA People Power Revolution

  St. Jude Thaddeus Parish Church, Concepcion Grande, Naga City

  Marhay na aga. Magtukaw po kita.

  Bago po ako magpadagos, pagbigay-galang muna: Archbishop Rolando Tirona, upakan ta po si Archbishop. Mabalos pong maray sa pang-e-enot kang satuyang— sa pagselebrar saka pang-e-enot kang satuyang banal na misa. Pero Archbishop, namangha ako sa iyo kanina. Straight Bikol ka na. Pirang taon pa sana digdi, very fluent ta si Archbishop pag-Bikol. Upakan ta po giraray.

  Siyempre po satuya man na dakulang pagpapasalamat kay Fr. Wilmer Tria, ang kura paroko po kang St. Jude Thaddeus Parish Church. Father – subago po, pighahapot ako kun ta no ta sa St. Jude, habo ko sabihin na dahil si St. Jude patron saint kang impossible causes. Ang sabi ko na lang po, patron saint kang difficult causes. Pero ngunyan ko lang po na-realize ratsada po palang digdiyo, gabos mong parokyano si gabos na nang-e-enot; Congressman Gabby (Bordado), Mayor (John) Bongat, Vice Mayor (Nelson) Legacion, si Col. (Jonathan) Panganiban, pati po si Commanding Officer ko kang sakuyang Vice Presidential Security Detail, si Col. Mike (Buhat). Papapuliun ko po siya sa Holy Week para dose ulit an saimong apostoles.

  Si Fr. Erick Bobis po, satuyang haloy nang amigo, mabalos pong marhay sa imo. Mabalos po kay Fr. Rex, na tinabangan kita sa pag-arrange kang misang ini. Siyempre po, Congressman Gabby, Mayor John, Vice Mayor Legacion, mga miyembro po kang Naga City Council. Nahiling ko satuyang mga barangay captains, mga barangay officials, satuyang mga kababaihan, si mga—siyempre, Atty. Jun Sales saka si Gigi—si gabos pong mga parishioners digdiyo sa St. Jude Thaddeus [Parish Church], si mga kairiba ta pong mga sisters kang Mary Queen of Peace. Sa indong gabos: Marhay na aga giraray.

  Nauugma po ako na digdi ako nakapagselebrar kang EDSA People Power Revolution 32nd anniversary. Dai ko na-realize na si gospel pala ngunyan, Transfiguration. Talagang garo swak na swak, ano? Pero si pagselebrar ta kang EDSA, bako ning pagselebrar kang nangyari lang 32 years ago, pero pagrumdum kang gabos na leksyon na nagguno ta sa nangyari kang People Power Revolution, pag girumdum satuya na ang kapangyarihan nasa kamot kang ordinaryong Pilipino, pag girumdum satuya na kaipuhan ta pirming magbantay. Iyo ito sa pigsasabi ni Archbishop Tirona subago kung anong gustong sabihon kang EDSA: Enduring Defiance Struggling Against. Dai kita mapabaya na manumbalik giraray si satuyang kadikluman na pinag-agihan dati. Iyo iyan si rason kung tano dapat ang EDSA nasa puso ta araadlaw. Iyan si rason kung tano pigseselebrar ta ini sa paagi ki kang banal na santa misa, para lugod dai ta malingawan. Lugod na padagos na nabubuhay sa puso saka ispirito man lambang saro sato—na paggirumdum na dai kita matugot na matutungtungan liwat an dignidad kang bawat Pilipino, dai kita matugot na mag-agi giraray kita sa siring na kadikluman.

  Kaya sa liwat, nagpapasalamat po giraray kami, Archbishop Tirona, Fr. Wilmer, Fr. Erick, sa pagtawo po samuya nin dakulaon na onra na kamo po si nagselebrar kang misa ngunyan. Siyempre kay Fr. Wilmer na makahulugan na digdi po sa saimong parokya ginanap iniyong banal na santa misa.

  Sa liwat po, marhay na aga giraray sa indo! Dios mabalos!

  – 30 –

  [Translated:]

  Magandang umaga. Maupo po tayong lahat.

  Bago po ako magpatuloy, pagbigay-galang po muna: Archbishop Rolando Tirona. Palakpakan po natin si Archbishop. Maraming salamat po sa pangunguna dito sa ating—sa pagdiriwang saka pangunguna sa ating banal na misa. Pero Archbishop, namangha ako sa iyo kanina, Straight Bikol ka na. Ilang taon pa lang siya dito, very fluent na si Archbishop mag-Bikol. Palakpakan po natin muli.

  Siyempre po, ang ating lubos na pagpapasalamat kay Fr. Wilmer Tria, ang kura paroko po ng St. Jude Thaddeus Parish Church. Father, kanina po tinatanong ako kung bakit sa St. Jude [gaganapin ang misa], ayaw kong sabihin na dahil si St. Jude ay patron saint ng impossible causes. Ang sabi ko na lang po, patron saint ng difficult causes. Pero ngayon ko lang po na-realize na marami sa parokyano dito, lahat nangunguna: Congressman Gabby (Bordado), Mayor (John) Bongat, Vice Mayor (Nelson) Legacion, si Col. (Jonathan) Panganiban (Chief of Police, City of Naga), pati po ang Commanding Officer ko sa aking Vice Presidential Security Detail, si Col. Mike (Buhat). Papauwiin ko po siya sa Holy Week para dose ulit ang inyong apostoles.

  Si Fr. Erick Bobis, matagal na nating kaibigan, maraming salamat sa iyo. Salamat po kay Fr. Rex, na tinulungan tayo sa pag-arrange nitong misang ito. Siyempre po, Congressman Gabby, Mayor John, Vice Mayor Legacion, mga miyembro po ng Naga City Council. Nakita ko ang ating mga barangay captains, mga barangay officials, ang ating mga kababaihan, siyempre si Atty. Jun Sales saka si Gigi. Ang lahat nating mga parishioners dito sa St. Jude Thaddeus, at ang mga kasama nating mga sisters ng Mary Queen of Peace. Sa inyo pong lahat: Magandang umaga pong muli.

  Natutuwa po ako na dito ako nakapag-celebrate ng EDSA People Power Revolution 32nd anniversary. Hindi ko po na-realize na ang gospel pala ngayon, Transfiguration. Talagang parang swak na swak, ano? Pero ang pagdiriwang ng EDSA, hindi lang pagdiriwang ng nangyari 32 years ago, pero paggunita sa lahat na leksyon, paggunita sa lahat na leksyon na napulot natin sa nangyari sa People Power Revolution. Pagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng ordinaryong Pilipino. Pagpapaalala sa atin na kailangan natin na palaging magbantay. Ito iyong sinasabi ni Archbishop Tirona kanina kung anong gustong sabihin ng EDSA: Enduring Defiance Struggling Against—na hindi tayo dapat magpabaya na manumbalik muli ang kadiliman na pinagdaanan natin dati. Iyan ang dahilan kung bakit dapat ang EDSA nasa puso natin araw-araw. Iyan ang rason kung bakit pinagdiriwang natin ito sa paraan ng isang banal na misa, para hindi natin makalimutan, para patuloy na nabubuhay sa puso saka diwa ng bawat isa sa atin— na pagpapaalala na hindi tayo pumayag na maapakan muli ang dignidad ng bawat Pilipino, na hindi tayo pumayag na dumaan ulit tayo sa kadiliman na gaya ng dati.

  Kaya muli, nagpapasalamat po kami, Archbishop Tirona, Fr. Wilmer, Fr. Erick, sa pagbigay sa amin ng malaking karangalan na kayo po ang nag-celebrate ng misa ngayon. Siyempre kay Fr. Wilmer, na makahulugan na dito po sa iyong parokya ginanap itong banal na santa misa.

  Muli po, magandang umaga sa inyong lahat! Dios mabalos!

  Posted in Speeches on Feb 25, 2018