This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  BISErbisyong LENI – Episode 42

  ELY: Ngayon po ay araw ng Linggo, February 25, 2018 at katulad po ng dati mga kasama, ngayon po ay ginugunita ito hong EDSA People Power Revolution na nangyari dito po sa ating bansa. At samantala mga kasama, ang ating Bise Presidente ay ngayon po ay nasa Naga at mukhang may mga aktibidad din ano, doon sa para na rin dito sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Kaya naman kasama natin dito po sa ating studio ang kanyang magandang tagapagsalita. Si ma’am Georgina. Magandang umaga po sa inyo.

  GEORGINA HERNANDEZ: Magandang umaga Ely. Ako po si Georgina Hernandez ang tagapagsalita po ni Vice President Leni Robredo.

  ELY: Okay at samantala mga kasama at ngayon pong araw na ito ay sabihin natin ay makasaysayan sa ating bansa. Bagama’t marami ho ang nagsasabi na naku wala namang nangyari diyan sa EDSA EDSA na iyan. Pero ako dalawa ang nakikita kong nangyari dito, siyempre iyong pagbabalik ng demokrasya dito po sa ating bansa. At pangalawa, ay naipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay puwede hong magkaisa. Okay, so ano ba ang naging aktibidad muna ni Bise Presidente, ni ma’am Leni at siyempre ang nagtatanong bakit po nasa Naga siya sa halip na sa EDSA kasi may mga binabanggit po na imbitado siya dito sa EDSA People Power Monument.

  GEORGINA HERNANDEZ: Simula pa ho noong Biyernes nasa Naga na ho si VP Leni. Naimbitahan ho siya ng Ateneo de Naga na magbigay ng isang national situationer at mayroon din tayong mga Angat Buhay schools, turnover sa Tinambac Camarines Sur. Dalawang eskuwelahan ang pinuntahan ni VP Leni.

  ELY: Okay so pakinggan natin at nasa Naga ang ating Bise Presidente si madame Vice President Leni Robredo. Pakingggan po natin ang kanyang ginagawang mensahe doon po sa Naga.

  [VP Leni message in Naga, Bicolano During the Mass for the 32nd anniversary of the EDSA People Power Revolution, St. Jude Thaddeus Parish Church, Concepcion Grande, Naga City]

  Marhay na aga. Magtukaw po kita.

  Bago po ako magpadagos, pagbigay-galang muna: Archbishop Rolando Tirona, upakan ta po si Archbishop. Mabalos pong maray sa pang-e-enot kang satuyang—sa pagselebrar saka pang-e-enot kang satuyang banal na misa. Pero… Archbishop, namangha ako sa iyo kanina. Straight Bikol ka na. Pirang taon pa sana digdi, very fluent ta si Archbishop pag-Bikol. Upakan ta po giraray.

  Siyempre po satuya man na dakulang pagpapasalamat kay Fr. Wilmer Tria, ang kura paroko po kang St. Jude Thaddeus Parish Church. Father, subago po pighahapot ako kun ta na ta sa St. Jude, habo ko sabihin na dahil si St. Jude patron saint kang impossible causes. Ang sabi ko na lang po, patron saint kang difficult causes. Pero ngunyan ko lang po na-realize ratsada po palang digdiyo, gabos mong parokyano si gabos na nang-e-enot: Congressman Gabby (Bordado), Mayor (John) Bongat, Vice Mayor (Nelson) Legacion, si Col. (Jonathan) Panganiban, pati po si Commanding Officer ko kang sakuyang Vice Presidential Security Detail, si Col. Mike (Buhat). Papapulion ko po siya sa Holy Week para dose ulit an saimong apostoles.

  Si Fr. Erick Bobis po, satuyang haloy nang amigo, mabalos pong maray sa imo. Mabalos po kay Fr. Rex, na tinabangan kita sa pag-arrange kang misang ini. Siyempre po, Congressman Gabby, Mayor John, Vice Mayor Legacion, mga miyembro po kang Naga City Council. Nahiling ko satuyang mga barangay captains, mga barangay officials, satuyang mga kababaihan, si mga— siyempre, Atty. Jun Sales saka si Gigi—si gabos pong mga parishioners digdiyo sa St. Jude Thaddeus [Parish Church], si mga kairiba ta po mga sisters kang Mary Queen of Peace. Sa indo gabos: Marhay na aga giraray.

  Nauugma po ako na digdi ako nakapagselebrar kang EDSA People Power Revolution 32nd anniversary. Dai ko na-realize na si gospel pala ngunyan, Transfiguration. Talagang garo… garo swak na swak, ano? Pero si pagselebrar ta kang EDSA, bako ning pagselebrar kang nangyari lang 32 years ago, pero pagrumdum kang gabos na leksyon, pagrumdum kang gabos na leksyon na nagguno ta sa nangyari kang People Power Revolution. Paggirumdum satuya na ang kapangyarihan nasa kamot kang ordinaryong Pilipino. Paggirumdum satuya na kaipuhan ta pirming magbantay. Iyo ito sa pigsasabi ni Archbishop Tirona subago kung anong gustong sabihon kang EDSA: Enduring Defiance Struggling Against. Dai kita mapabaya na manumbalik giraray si satuyang kadikluman na pinag-agihan dati. Iyo iyan si rason kung tano dapat ang EDSA nasa puso ta araadlaw. Iyan si rason kung tano pigseselebrar ta ini sa paagi ki kang banal na santa misa, para lugod dai ta malingawan, lugod na padagos na nabubuhay sa puso saka ispirito man lambang saro sato—na paggirumdum na dai kita matugot na matutungtungan liwat an dignidad kang bawat Pilipino, dai kita matugot na mag-agi giraray kita sa siring na kadikluman.

  Kaya sa liwat, nagpapasalamat po giraray kami, Archbishop Tirona, Fr. Wilmer, Fr. Erick, sa pagtao po samuya ninda kulaon na onra na kamo po si nagselebrar kang misa ngunyan.

  Siyempre kay Fr. Wilmer na makahulugan na digdi po sa saimong parokya ginanap iniyo banal na santa misa.

  Sa liwat po, marhay na aga giraray sa indo! Dios mabalos!

  [TRANSLATED VERSION:]

  Magandang umaga. Maupo po tayong lahat.

  Bago po ako magpatuloy, pagbigay-galang po muna: Archbishop Rolando Tirona. Palakpakan po natin si Archbishop. Maraming salamat po sa pangunguna dito sa ating—sa pagdiriwang saka pangunguna sa ating banal na misa. Pero Archbishop, namangha ako sa iyo kanina, Straight Bikol ka na. Ilang taon pa lang siya dito, very fluent na si Archbishop mag-Bikol. Palakpakan po natin muli.

  Siyempre po, ang ating lubos na pagpapasalamat kay Fr. Wilmer Tria, ang kura paroko po ng St. Jude Thaddeus Parish Church. Father, kanina po tinatanong ako kung bakit sa St. Jude [gaganapin ang misa], ayaw kong sabihin na dahil si St. Jude ay patron saint ng impossible causes. Ang sabi ko na lang po, patron saint ng difficult causes. Pero ngayon ko lang po na-realize na marami sa parokyano dito, lahat nangunguna: Congressman Gabby (Bordado), Mayor (John) Bongat, Vice Mayor (Nelson) Legacion, si Col. (Jonathan) Panganiban (Chief of Police, City of Naga), pati po ang Commanding Officer ko sa aking Vice Presidential Security Detail, si Col. Mike (Buhat). Papauwiin ko po siya sa Holy Week para dose ulit ang inyong apostoles.

  Si Fr. Erick Bobis, matagal na nating kaibigan, maraming salamat sa iyo. Salamat po kay Fr. Rex, na tinulungan tayo sa pag-arrange nitong misang ito. Siyempre po, Congressman Gabby, Mayor John, Vice Mayor Legacion, mga miyembro po ng Naga City Council. Nakita ko ang ating mga barangay captains, mga barangay officials, ang ating mga kababaihan, siyempre si Atty. Jun Sales saka si Gigi. Ang lahat nating mga parishioners dito sa St. Jude Thaddeus, at ang mga kasama nating mga sisters ng Mary Queen of Peace. Sa inyo pong lahat: Magandang umaga pong muli.

  Natutuwa po ako na dito ako nakapag-celebrate ng EDSA People Power Revolution 32nd anniversary. Hindi ko po na-realize na ang gospel pala ngayon, Transfiguration. Talagang parang swak na swak, ano? Pero ang pagdiriwang ng EDSA, hindi lang pagdiriwang ng nangyari 32 years ago, pero paggunita sa lahat na leksyon, paggunita sa lahat na leksyon na napulot natin sa nangyari sa People Power Revolution. Pagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng ordinaryong Pilipino. Pagpapaalala sa atin na kailangan natin na palaging magbantay. Ito iyong sinasabi ni Archbishop Tirona kanina kung anong gustong sabihin ng EDSA: Enduring Defiance Struggling Against—na hindi tayo dapat magpabaya na manumbalik muli ang kadiliman na pinagdaanan natin dati. Iyan ang dahilan kung bakit dapat ang EDSA nasa puso natin araw-araw. Iyan ang rason kung bakit pinagdiriwang natin ito sa paraan ng isang banal na misa, para hindi natin makalimutan, para patuloy na nabubuhay sa puso saka diwa ng bawat isa sa atin— na pagpapaalala na hindi tayo pumayag na maapakan muli ang dignidad ng bawat Pilipino, na hindi tayo pumayag na dumaan ulit tayo sa kadiliman na gaya ng dati.

  Kaya muli, nagpapasalamat po kami, Archbishop Tirona, Fr. Wilmer, Fr. Erick, sa pagbigay sa amin ng malaking karangalan na kayo po ang nag-celebrate ng misa ngayon. Siyempre kay Fr. Wilmer, na makahulugan na dito po sa iyong parokya ginanap itong banal na santa misa.

  Muli po, magandang umaga sa inyong lahat! Dios mabalos!

  ELY: Okay iyan po ang tinig ni madame Vice President Leni Robredo at kasi may nangyari bang misa ba doon, ma’am Georgina?

  GEORGINA HERNANDEZ: Mayroong misa at ang pagkaalam natin simultaneous po iyon sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Mayroon sa Pangasinan, mayroon sa Cebu. So ito po ay sa paggunita ng ating EDSA People Power.

  ELY: Okay siguro ikaw bilang tagapagsalita ay inabot mo ba ang EDSA?

  GEORGINA HERNANDEZ: Ay 1987 ako. Mga kuwento-kuwento nalang din, pareho kami ng ating…

  ELY: Ako estudyante pa rin naman pero marami ang nagsasabi na naku wala namang nangyari ano, iyong EDSA. Pero iyon nga nagkaroon po ng pagkakaisa ang mga Pilipino. At kaya pala na magkaisa. Pero ngayon watak-watak talaga ano?

  GEORGINA HERNANDEZ: Oo iyon ang kinalulungkot at pinananawagan nga ni VP Leni ngayon iyong pagkakaisa at ang kanyang panawagan ay iyong magsuot tayo ng puti at iyon ang ginagawa ngayon doon sa Naga. Iyon ang kanilang panawagan.

  ELY: Okay para po sa kaalaman ng ating listeners at ano ba ang mga naging aktibidad din ng ating Bise Presidente sa nagdaang linggo.

  GEORGINA HERNANDEZ: Naging busy po si VP Leni. Unang-una tumanggap siya mga donasyon sa mga iba’t ibang mga grupo ng estudyante kasama po diyan ang Asian College at mga UST Senior High School students. Napakarami pa rin po kasing gusto pa ring tumulong sa relief operations natin sa Mayon. Sa katunayan ako po galing po sa Albay kahapon at dinala itong mga donation para sa mga pamilya na nasa evacuation center pa rin sa Mayon. At si VP Leni naman ho kahapon katulad ng nasabi ko ay nasa Tinambac Camarines Sur dahil mayroon tayong turnover ng mga classroom para sa additional na Senior High School students natin doon sa Tinambac. Bago pa man noon, noon hong Martes bumisita si VP Leni sa FamilyDoc Clinic of Ayala Health. Napakaganda ho ng programa nila at nais ni VP Leni na mas marami pang lugar na nasa laylayan na magkaroon ng ganito kagandang serbisyo pagdating sa kalusugan ng ating mga kababayan. At nagkaroon din ng pagkakataon si VP Leni na makipagkita sa mga mayor ng iba’t ibang Angat Buhay areas para isulong ang mga programang pangkabuhayan, pang-edukasyon, at pangkalusugan at iba’t ibang mga speaking engagement sa iba’t ibang sektor tungkol sa EDSA People Power karamihan.

  ELY: Okay so magandang pag-usapan din natin ang sa Marawi, at iyong ating mga kababayan doon, so mayroong project po ang ating Bise Presidente para sa mga naging biktima at siyempre maraming nawalan po ng bahay doon sa Marawi City.

  GEORGINA HERNANDEZ: Tama ho iyan isa sa mga tinututukan ni VP Leni ngayon iyong Marawi early recovery efforts sa katunayan sa darating na Marso ay pupunta si VP Leni sa Marawi para magkaroon ng ground breaking doon sa isang transitory village. Kung saan umaasa tayo na sa loob ng tatlo o apat na buwan ay magkaroon ng bahay iyong mga totally damaged na houses.

  ELY: So kapag binabanggit na transitory village, ano ho ang ibig sabihin niyan? So talagang pansamantalang tirahan nila iyan at hindi permanente. Ano bang klaseng materyales ang mga bahay doon?

  GEORGINA HERNANDEZ: Ito ano na talagang 3-5 years. Talagang kakayanin iyong mga kung may dadaan mang mga bagyo. Mayroon noong iyong walls niya mas matibay na. Kumbaga ito ang titirahan nila mula doon sa mga evacuation center na mga classroom, covered courts, lilipat sila dito sa mga transitory shelter na titirhan nila for 3-5 years.

  ELY: Pansamantala lang habang inaayos ang Marawi City.

  GEORGINA HERNANDEZ: Oo. Ito ho kasing main battle area hanggang ngayon ay hindi pa napapasok ng mga sibilyan.

  ELY: So mga ilan ang mga beneficiaries nitong transitory village?

  GEORGINA HERNANDEZ: Ang target po ay 100 families, kapartner po natin ang City Government of Marawi City sa pagpili ng mga makakatanggap pati po ang Xavier University at mga local NGO. At maliban sa pabahay, ang sinisigurado ni VP Leni ay kumpleto ng serbisyo pagdating sa may mga temporary learning center, iyong mga classrooms. Mayroon tayong health center dito at livelihood para sa mga titira.

  ELY: Okay so papano iyong pagpili, iyong sa mga local officials sa Marawi? Sila ang pipili?

  GEORGINA HERNANDEZ: Opo. Iyon hong may listahan sila ng mga pamilyang nakatira doon sa main battle area at sila ho ang pipili kung sino ho ang mauunang titira dito kasama po iyong ating mga partner para sa validation process.

  ELY: Wala namang binigay na ibig sabihin pamantayan ang ating Bise Presidente kung sino ang mga dapat na maka-avail nitong pansamantalang pabahay na ito?

  GEORGINA HERNANDEZ: Ang para po kay VP Leni dapat unahin na mas marami iyong mga nasa evacuation center kasi ibig sabihin ho siya iyong mga walang pamilya na kukupkop sa kanila. At iyong mga pamilya din na mga noong sila ay nasa Marawi, ay talagang mahirap po. So iyong mga uunahin natin iyong mga poor families dito sa Marawi.

  ELY: Okay at least maganda ito para kapag at least nakatira sila diyan, kumpleto na ano. Mayroong mga… may palikuran at talagang bahay talaga.

  GEORGINA HERNANDEZ: Bawat shelter unit, bawat bahay may palikuran. So mayroon po tayong mga kumpletong serbisyo at ang sinisigurado ni VP Leni iyong livelihood. Kasi para sa kanya, posibleng mag-alisan ang mga tao doon sa kanilang tinitirhan kung wala po silang pagkakakitaan.

  ELY: So, bale ilang units ito?

  GEORGINA HERNANDEZ: 100.

  ELY: 100. So iyong pondo saan galing? Hindi ba ang alam ko parang galing sa donasyon ata.

  GEORGINA HERNANDEZ: Karamihan po dito mga donasyon. May mga grupo po ng mga kababaihan na nagsimula ng Piso Para sa Laban ni Leni na hindi po tinanggap sa Supreme Court at minarapat po ng mga kumalap ng donasyon na ito ay i-donate sa Angat Buhay. Para kay VP Leni gusto niya na hindi masayang ang pera na naipon nila kaya ito po nasa Angat Buhay project natin sa Marawi City.

  ELY: Okay so iyon po. Ang alam ko ay inihingi pa ng pahintulot ng ating Bise Presidente sa mga nagdonate na ibigay dito sa mga taga Marawi at pumayag naman sila ano. At siyempre nakakatuwa dahil mas nakatutulong ang nasabing pera. Okay so dito, at alam naman nating mayroon tayong programa ang ating Bise Presidente iyong sa Angat Buhay. So dito puwedeng mabigyan din sila ng mga ibig sabihin pangkabuhayan?

  GEORGINA HERNANDEZ: Itong programang Angat Buhay hindi lang naman ito sa Marawi, mayroon ho sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa Lanao del Sur, sa Bukidnon, at sa Cagayan de Oro may mga livelihood projects. At sa Cebu rin po mayroon. Ang kadalasan po ditong mga livelihood projects mga tulong sa pagsasaka, mga farm inputs. Mayroon din pong mga binibigay si VP Leni na mga tulong pagdating sa mga sewing machine o mga gamit panghabi para sa mga kababaihan iyong mga weaving projects ng ating mga pamilyang tinutulungan sa Angat Buhay.

  ELY: Opo. Okay so iyon ho mga kasama. Pero sa Marawi ano iyong partikular na puwede nating i-ano iyong sa pangkabuhayan natin. Kasi depende sa lugar ano kung ano ang kabuhayan na alam ng mga tao doon.

  GEORGINA HERNANDEZ: Mayroong malawak na lugar doon sa transitory village kung saan puwede silang magtanim ng mga gulay pangkonsumo lang muna sa kanilang mga pamilya pero ibebenta rin sa kalapit na barangay at mga palengke. At mayroon din pong ibibigay na mga tulong para sa kababaihan. Iyong livelihood kung ano iyong mapipili nilang gustong gawin bilang isang komunidad. So under, nandito pa ho tayo sa proseso ng pagkonsulta sa mga pamilyang titira dito.

  ELY: So iyon ho mga kasama. At iyong sa Albay ano ho ang puwedeng magawa roon? Kasi may mga panawagan na magkaroon ng talagang permanente na malilipatan iyong nasa at least nasa paligid ng bulkan kasi lagi namang nag-a-alboroto, talagang buhay na buhay iyan, aktibo.

  GEORGINA HERNANDEZ: Sa totoo lang mayroon na silang tinatawag na permanent relocation para doon sa mga pamilya na nakatira within the radius noong pagputok ng bulkan. Ang problema lang ho iyong wala nga silang livelihood at walang mga eskuwelahan doon sa permanent relocation kaya tumitira pa rin ang mga tao doon. So ang gusto nating tutukan ngayon, siguraduhin na kumpleto ho ang serbisyo sa kanila doon sa permanent relocation at dagdagan pa nga ho dahil iyong mga iba ay nakatira pa rin sa mga evacuation center, mga temporary evacuation center. Pero ang sitwasyon ho nila doon ngayon noong bumisita po kahapon ang Office of the Vice President iyong pagkain may mga natatanggap naman ho sila ang iba dagdag mula doon sa mga nagdonate dito sa Angat Buhay program ni VP Leni at marami din pong ibang tumutulong. Ang magandang nakita ho natin bumubuo na sila ng mga palikuran at mga lutuan sa paligid po ng ilang mga evacuation center dahil nga nakikita na mas tatagal pa itong sitwasyon natin dito sa Albay. Pero iyong napuntahan po namin dito sa Daraga Albay ay medyo organized naman po ang mga lugar. Pero tuloy-tuloy ang tulong na kailangan lalo na sa mga hygiene kits at pagkain.

  ELY: Okay so marami ring nagtatanong. Saan pa ba daw iyong lugar na may proyekto po ang ating Bise Presidente partikular po sa Angat Buhay kasi gusto rin po nila maka-avail. Lalo na po iyong liblib na lugar.

  GEORGINA HERNANDEZ: Itong darating na linggo sa Mulanay, Quezon pupunta po si VP Leni. May mga programa po tayo diyan sa Quezon. All over the country naman po, Luzon, Visayas Mindanao mayroon. Nasa 176 municipalities pa lang tayo dahil gusto nating ipaliwanag din sa mga nakikinig sa atin na medyo limitado din talaga ang kakayahan ng opisina at umaasa din tayo sa kabutihan ng ating partners mula sa Angat Buhay. At sana po ay mas marami ring sumuporta para mas marami ring matulungan. Kung may mga nakikinig po puwede naman po silang magtext sa atin at magrequest na maging kabahagi at puwede po tayo makipag-ugnayan sa kanila.

  ELY: Okay so iyan po mga kasama. May guest po tayo rito dahil sa importante rin po ito. Sabihin natin ito ay may kinalaman pa rin sa paggunita ngayon ng EDSA People Power Revolution na nangyari po noong 1986 dito po sa ating bansa.

  [music break]

  ELY: Oras na natin mga kasama, 9:26 in the morning at samantala mga kasama, ako pa rin ho si Ely Saludar.

  GEORGINA: Ako po si Georgina Hernandez, tagapag-salita po ngayon ni VP Leni Robredo.

  ELY: Yes, ngayon, ang ating bise presidente ay nasa Naga po, at merong pong mga aktibidad na may kinalaman pa din sa EDSA People Power Anniversary. At dito po sa ating studio sa RMN Manila, napapakinggan din tayo sa RMN Davao, RMN Cagayan de Oro, RMN Naga, at RMN Cebu. At dito po sa studio, mga makakasama natin, ito po si JC Mijares-Gurango. Tamang-tama ba po iyon?

  GEORGINA: Okay, good morning po, JC.

  JC: Magandang umaga.

  ELY: Okay, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, siya po ay grandson ni Primitivo Mijares, ito pong former chief propagandist of the Marcos dictatorship at author of The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos, mga kasama. So ipaliliwanag niya ho iyan at ito, batang-bata ho ito mga kasama, parang kasingbata ko lang ito. Ilang…How old are you?

  JC: 20 years old.

  ELY: Wow. 20, e iyong panganay ko 23. Oh so parang anak ko lang din ito. Iyong pangalawa, ung pangalawa, iyong ka-edad nito. Ok, so siguro mas maganda, Georgina, ikaw na magtanong sa kanya kasi baka mag-nose-bleed ako.

  GEORGINA: Hindi, ah JC, nabalitaan ko na iyong ginawa mo tungkol doon sa pag-publish ulit ng libro ng iyong lolo, baka puwede mo kaming kuwentuhan kung ano [ang] naging inspirasyon mo doon sa paggawa nito at tungkol saan talaga iyong libro, ano iyong mensahe ng libro.

  JC: Well, sa una, ang ginawa, mas marami naman iyong may interest sa parang book na ganito kasi I was on Reddit, it’s kind of like a social media platform but everyone’s anonymous, and may isang user na nagtatanong kung meron bang mga books about martial law, so nag-post ako, sinabi ko, [my] grandfather made a book before about martial law and ang dami na nag-respond, ang dami[ng] nagsabi, uy, I want a copy of this book, can you give me a copy. So nakita namin na may interest pa naman, iyong pangalawa wala namang masyadong… There’s no book like this because my grandfather was the president of the Media Advisory Council and the chairman of the National Press Club, and may mga ibang books naman na parang it’s from people who were in high positions during the Marcos regime, pero iyong parang, iyong memorial… iyong memorial ni Enrile, parang may mga details na shinugarcoat niya, so it’s not really the whole truth, but my grandfather when he wrote this book, he was… he incriminated himself even. You can read this book and [you would] think that my grandfather is a bad person.

  ELY: Okay, JC, tanong ko muna, kasi bente anyos ka eh 20.

  GEORGINA: Oo.

  ELY: Papaano ka naging interesado dito sa isyu nila, how?

  JC: Well, the book was always around when I was growing up. May maraming stocks kami ng old copies ng book ng lolo ko pero…

  ELY: Hindi, iyan, may libro diyan, pero iyong bakit ka naging…

  GEORGINA: Personal.

  ELY: Yeah, iyong naging personal.

  JC: Yeah, so last year, Ferdinand Marcos Jr. almost won the vice presidency and that sort of showed me like, you know, there’s not enough people who know about this, if that person is almost going to win the vice presidency, so I thought, you know, we have to do something about this.

  GEORGINA: Okay, at iyong nabangit ninyo nga iyong sa social media nagsimulang pinag-usapan di ba, ano iyong talagang pakiramdan, ano iyong mga lumalabas na usapan sa mga kabataan patungkol dito sa isyu ng…

  JC: Well, medyo mixed, there’s a lot of people who don’t care. There’s a lot of people who think that Marcos was a good, that the Marcos era was a good time and you know, there were some people who think that it was a bad time. I think a big problem is that hindi masyado nakausap sa mga educational system natin. You know, when I was growing up, when I was in school, the issue of the Marcos era was debatable, you know, there’s a lot of books right now that say the Marcos era was the golden era.

  GEORGINA: Pero why do you think it’s important to… for people to read this book or bakit mo naisip i-republish iyong book ng lolo mo.

  JC: Well I think that if we don’t educate our future generation on this issue, we’re definitely going to go into where we were before, another Marcos era, considering Ferdinand Marcos Jr. wants to run for vice president, probably wants to run for president next election.

  ELY: Iyon, okay. So talagang… Ako dito sa isyu sa mga Marcos eh iyong nagagalit din ako, iyong sa sinasabi na diumanong maraming kinulimbat na pera nang taumbayan pero sinasabi na hindi pa naman daw napapatunayan, pero may mga nabawi na at willing na magsauli eh. Kung magsasauli ka, may kinuha ka. Hindi, you know, hindi iyon lang naman ‘di ba, kung may isasauli ka, then may kinuha ka, ‘di ba.

  GEORGINA: Iyong sa amin nagkaroon nang pag-amin talaga tungkol sa…

  ELY: Hindi, iyon meron namang pag-amin na… kaya lang hindi lang direkta. Kasi magsasauli eh, gusto magsauli, e di may kinuha.

  GEORGINA: Sana maging malinaw iyong…

  ELY: Well, sarisariling perception, ikaw ano perception mo roon na… iyong perception mo iyon sa, JC, sa isyu ng…

  GEORGINA: Ill-gotten wealth.

  ELY: Diumano ah, i-ano pa natin, diumano iyong ill-gotten wealth. Kasi importante mahirap tayong bansa eh, ‘di ba. So dapat iyong pondo ng bayan ay dapat napupupunta sa tama.

  JC: Well, around 1976, the CIA estimated that they stole around 10 Billion Dollars but in 1976 we saw… we know that they stole a lot of money, we know that they still probably have a lot of money, and I think if you’re going to say we’ll give some of the money back but we can’t say we stole it, that’s not something you can really say.

  ELY: Well, iyong iba nasa korte pa yan, oo. So tayo naman, iyong binabanggit lang po naming, iyong depende lang po sa nangyari, lagi nating sinasabi, ginagamitan natin ng diumano kasi di pa naman kumpirmado. Okay, go ahead.

  GEORGINA: Ako, siguro iyong tanong ko para sa iyo ay ano iyong gusto mong maging reaksyon, o ano iyong impact na nakikita mo na sana mangyari sa mga kabataan, ngayon na ni-republish mo iyong libro na Conjugal Dictatorship.

  JC: Well, I think to start with that a lot of people will start to remember the truth for what it is rather than what people say it is. I think that we can’t do anything about previous generations if there’s a you know… in Philippine culture, there’s very much like respect your elders but it goes further than that, it’s – don’t question your elders, right, and I don’t think we’re going to be able to change older people’s minds, but what I hope is that the future generations will continue to… will use this information to educate everybody in the future – so that we remember Martial Law for what it is, rather than people want us to believe it is.

  GEORGINA: Oo, may mga nagkokomento din kasi na, iyong mga nagsasabi na iyong mga kabataan ay hindi pa naman pinapanganak noon EDSA, eh hindi dapat kayo magsalita, hindi ninyo naman alam kung ano talaga nangyari noon. Ano iyong reaksyon mo tungkol sa mga ganon.

  JC: Well, I think we’re in an even better position to say what happened during Martial Law, because when you were alive during Martial Law, you could’ve lived in places where Martial Law didn’t reach. For example, outside of Metro Manila, Marcos family didn’t have that much reach aside from maybe Ilocos so if you live through that era and you didn’t experience anything, your view of things is tainted by how you can experienced anything. But us millennials, we can look at what people have written about it, what documentation there is and make our opinion out of that instead so I think we’re even in a better position.

  GEORGINA: And you think that there’s a need for the youth to know more about this and act more on it.

  JC: Again, we’re not going to be able to change the previous generation’s mind, but we can at least shape the future generations

  GEORGINA: I think you’ve also talked about the issue of, iyong historical revisionism, iyong pagbabago noong talagang nangyari sa kasaysayan, bakit mo iyon… bakit mahalaga iyon sayo?

  JC: Well, it’s not just about Martial Law and it’s not limited to millennials, there’s a lot of misinformation that affects everybody and it’s not just about Martial Law and also about like, the earth is flat, there’s… vaccination causes autism, you know, there’s a lot of misinformation going on, and if we as the future generation don’t learn how to tell lies from truths, we’re just going to believe in everything.

  GEORGINA: And if… ano iyong mga actions, what actions can we take to fight this historical revisionism, indifference among the youth today?

  JC: Well, I think we should teach more about critical thinking, we should be teaching people on how to look at sources and verify whether or not it’s factual, we should be creating the… we should be creating books, we should be republishing books about the Martial Law era that painted the truth of the era rather than the lie.

  GEORGINA: And now i’m being very much inspired by young people like you who are involved in causes like this and almost more than a year after you started doing this, how has this affected the way you live your life, and how has this changed your life?

  JC: I try not to be scared, but I kind of am, because I know that the people who I might have made enemies of, have a lot of power and… but what I always think is, they’re always going to scare me into acting a certain way, they’re going to scare everybody into acting a certain way and I don’t… and I want people to not change the way they act just because they’re scared, you know, otherwise we’re just going to be ruled by the strongest person.

  GEORGINA: And I see in you, really, a lot of courage. Napakatapang mo para…

  JC: Thank you.

  GEORGINA: …para gawin ito and I know you also understand the risk that your taking in doing this and what could be your message to the people who choose to be silent for young people, for old people who choose to be silent amidst all the things that are happening around us?

  JC: I think that everybody has the right to be silent but if you stay silent and something bad happens, you can’t say that we didn’t warn you.

  GEORGINA: At sana iyon iyong epekto nang pagbabasa nang libro mo.

  JC: I hope that this book and other books, that some books are smarter than others and… I hope these books inspire people to take a stand against what’s clearly happening right now, the Marcos family is trying to get back into power.

  GEORGINA: Ngayon na araw nang paggunita nang EDSA, ano iyong pumapasok sa isip mo ngayon, may mga activities ka ba na gagawin in relation dito?

  JC: Well, my family doesn’t want me to be out in public a lot because you know, stuff might happen to me especially in a big crowd but it’s more than just during this time, I’ve been going to school and I’ve been talking to schools like Assumption Academy a few months ago. I try to spread the message whenever I can.

  ELY: Okay. Okay, so siguro iyong mensahe na lang para sa mga ka-edad niya.

  GEORGINA: Oo, iyong final message mo para sa mga kabataan na nakakausap mo, at iyong mga hindi mo pa nakakausap puwede mo silang kausapin ngayon.

  JC: Make sure you don’t believe the lies.

  ELY: Okay, so iyon ho mga kasama at iyan po si JC Mijares-Gurango, ito po iyong apo ni ano, iyong grandson ni Primitivo Mijares. Importante po ito para po ito sa mga kabataan na alam ninyo na mas maganda nagbabasa-basa po kayo – iyong kasaysayan, importante po yon, alam ninyo kasi iyong kasaysayan,iyong nakaraan, iyon po ang ating magiging daan para sa hinaharap, mas maganda alam mo iyong kasaysayan para siguro may mga mali sa kasaysayan, sa hinaharap, mai-co-correct natin, ‘di ba.

  GEORGINA: Kaya nga iyong kalagahaan nung pag-alam doon sa mga totoong nangyari, iyong critical thinking.

  ELY: Ok so, ma’am Georgina, nasa linya na po natin ang ating Bise Presidente at nandoon po siya sa Naga, at may mga aktibidad siyang dinalo doon kaugnay pa din sa EDSA People Power Revolution Anniversary, nasa linya natin si Madam Vice President Leni Robredo. Ma’am good morning po sa iyo.

  VP LENI: Magandang umaga sa mga nakikinig po sa atin ngayong umaga. Ka Ely, hihingi lang ako ng paumanhin sa iyo at sa mga tagapakinig natin na hindi tayo naka-live ngayon kasi mayroon tayong EDSA People Power celebration dito sa Naga. Pasalamat din kay Geo-ann. Kasama ko siya dito, Ka Ely, bumalik siya diyan para marepresent ako.

  ELY: So ma’am, at maraming nagtatanong kasi imbitado raw po kayo dito sa EDSA People Power Monument, pero minabuti ninyo na diyan po sa inyong hometown sa Naga kayo nagpunta.

  VP LENI: Ito kasi, Ka Ely, napag-usapan na mas mabuti na magbigay ng mensahe na ang EDSA hindi lang para sa mga taga-Maynila. Ang EDSA para sa lahat na Pilipino na dapat ginugunita ito sa buong bansa. Actually, Ka Ely, iyong mga kasamahan natin nag-organize ng iba’t ibang mga EDSA People Power celebration sa buong bansa. Mayroon tayo sa Baguio, mayroon tayo sa Pangasinan, sa Pampanga, Iloilo, Cebu, Siargao, sa Quezon Province, Romblon, at iba pang mga lugar ka Ely. At saka dito sa Naga, minabuti natin na mas makahulugan na selebrasyon nito pagpaalala na ang EDSA laban natin ito lahat. Pagpaalala din na ang ginugunita natin hindi lang iyong nangyari noong February 25. Pero ginugunita natin iyong lahat na aral na napulot natin noon at ang pinakamahalagang aral iyong kapangyarihan talaga nasa kamay natin lahat. Nasa kamay ng bawat Pilpino. Hindi puwedeng iaasa sa gobyerno lamang. At iyong isang mahalagang aral, Ka Ely, na nasa kamay natin lahat ang kapangyarihan, nasa kamay din natin na para nakasalalay sa ating lahat iyong hindi na natin papayagan na mangyaring muli ang pang-aabuso at ang kadiliman na pinagdaanan natin noon.

  ELY: Opo. Ang kagandahan po dito sa nangyaring rebolusyon na iyan, naipakita ng mga Pilipino sa buong mundo na kaya natin magkaisa.

  VP LENI: Oo ka Ely. Ito mahalaga ang aral nito kasi parang tayo ang nauna. Kung naalala natin noong panahaon ng EDSA, tayo ang pinakaunang parang people power revolution. Mahalaga ito dahil pinakita nga natin na hindi mangyayari iyong, parang hindi uubra. Hindi uubra iyong diktaturya kung hindi papayagan ng tao. Ito napakahalagang aral nito kasi dapat pinapaalala sa atin na dahil madilim ang pinagdaanan natin noon, maraming buhay ang nabuwis, maraming mga nasaktan, maraming nagsakripisyo para matamasa natin ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon, at hindi na kinakailangan na pagdaanan muli natin ngayon. Iyon dapat hindi nakakalimutan.

  ELY: Opo kasi may iba kasi na parang minamaliit at masaklap po nilalait pa ho ang mga nakiisa noon. Talaga namang iyong kanilang interes noon ay nakipagkaisa lang ano para tanggalin ang umiiral na pagsiil sa ating kalayaan. Iyon ang mahirap po at pinipintasan pa ang binabanggit ma’am, ay naku wala namang nangyayari. Siguro sa kanila at sa pangkalahatan, talagang kasi idinudugtong po ito ma’am, madame Vice President, sa patuloy na nararanasang kahirapan kasi…

  VP LENI: Pero iyon nga ka Ely. Ang paalalahanin natin sa lahat na kapag sinabi nating ano ba iyong nangyari sa atin ngayon, gustong sabihin lahat tayo hindi natin sinundan iyong obligasyon natin lahat makatapos ang EDSA. Kasi ang aral nga ng EDSA nasa kamay natin. Kapag nagrereklamo tayo sa sitwasyon natin ngayon, may pagkukulang tayong lahat. At ito ang panahon na pag-ako ng responsibilidad na iyon at pagpapaalala na nasa atin nga, nasa kamay natin ang kung papayagan natin na patuloy na ganito tayo. Iyong EDSA ka Ely hindi iyon iilan na tao lamang. Hindi iyon nasa mga Dilawan lamang. Pero iyon ang parang triumph ng Filipino people na dahil nagkaisa tayo [natikwal 4:25] natin iyong pang-aabusong nangyari. At kung walang nangyayari ngayon na kaginhawaan, nasa atin din iyon.

  ELY: Kaya nga dapat nga ho tuwing matatapos ang eleksyon dapat wala nang banggit na iyan, Dilawan kung ano mang political ano, kung ano man. Dapat tayo lahat Pilipino magsama-sama.

  VP LENI: At saka hindi ka nakakatulong, ka Ely. Siguro naman lahat magsasang-ayon sa atin na ngayon ang panahon na ang daming nag-aaway-away. Hindi iyon nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Dapat parating ang ating sigaw na tayo ay magkaisa. Pero pag mayroong katiyawan na ganyan, hindi siya nakakatulong. Kung mayroong pang pag-aalipusta, kung mayroon pang pagsisisi, hindi siya nakaktulong. Kaya ito pagpapaalala na ang EDSA nangyari dahi lsa pagkakaisa. At kung ganito tayong hindi nagkakaisa, talagang hindi maisasakatuparan iyong saysay ng EDSA.

  ELY: Opo.

  GEORGINA HERNANDEZ: At ako sa naririnig ko po kay VP Leni, ma’am iyong parang sinasabi natin na iyong diwa ng EDSA hindi lang talaga siya doon sa nangyari noong 1986 pero araw-araw ginugunita at binubuhay pa rin po natin ma’am sa iba’t ibang pamamaraan, tama po ba?

  VP LENI: Totoo kaya nga sinasabi ko na hindi naman natin kailangan maghanap pa ng bayani kasi bawat isa sa atin puwede maging bayani. Hindi tayo kailangan maghanap na magkaroon uli ng rebolusyon pero dapat ang araw-araw nagbabago tayo para sa ikauunlad ng ating bansa. Parang iyong EDSA ka Ely para sa akin dapat isinasapuso natin ang diwa niya araw-araw. Hindi lang kung kinakailangan na magkontra sa kung ano man ang mga polisiya ng gobyerno, pero dapat araw-araw isinasabuhay natin.

  ELY: Okay so baka may mga panawagan pa rin kayo ma’am ano at bukod dito sa ating bansa, naku marami hong nakikinig sa atin at nanonood din sa FB Live sa iba’t ibang panig ng bansa kasi may mga kababayan tayo doon, iyong iba talagang dumalo pa at lumahok din sa 1986 EDSA People Power na ngayon iyong iba doon na po naninirahan sa ibang bansa.

  VP LENI: Ito nga ka Ely, iyong misa ngayon, katatapos lang ng misa. Ang nagcelebrate dito sa amin si Archbishop Rolando Tirona ng Archdiocese of Caceres. Iyon ang kanyang homily ngayon. Siya mismo nandoon noong EDSA. Binigyan niya nga ka Ely ng kahulugan ang EDSA. Sabi niya ang E daw ay enduring, ang D ay defiant, ang S ay struggling, tapos ang A ay against. Tapos ang against tayo sa lahat ng kadiliman, against tayo sa lahat na pagiging diktador, against tayo sa tyranny, against tayo sa kahit anong yumuyurak, umaapak sa dignidad ng bawat Pilipino. Ito ka Ely mahalaga ito. At iyong sa mga nakikinig naman sa atin, doon po sa mga lugar na nabanggit ko kanina na mayroong mga celebrations ngayon, diyan po sa Maynila mamaya mayroong pagtitipon sa EDSA People Power monument. Sana po makiisa tayo. Ang pakikiisang ito hindi po sa politika, kahit anong partido po tayo ay dapat ginugunita natin ang lahat na aral na napulot natin noong panahon na iyon.

  ELY: Makiisa bilang Pilipino.

  VP LENI: Opo opo. Makiisa bilang Pilipino.

  ELY: Okay ma’am so…

  VP LENI: Maraming salamat muli. Maraming salamat ka Ely, maraming salamat Geo-ann. Maraming salamat pong muli sa lahat ng nakiisa sa atin ngayon.

  ELY: Mga kasama iyan po si Vice President Leni Robredo mula po sa Naga. At binanggit niya kasi parang laging nakasentro sa Metro Manila di ba.

  GEORGINA HERNANDEZ: Oo. Napakaganda din ng ginawa ng ating pangalawang pangulo na hindi lang dito sa Metro Manila ang panggunita EDSA pero sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

  ELY: Okay so iyon ho mga kasama. Wala hong kulay kulay. Dapat lahat iisa, pare-pareho tayong Pilipino. Okay. So may mga text or mensahe tayo sa Facebook po ba yan o sa text.

  GEORGINA HERNANDEZ: Siyempre marami hong nakikinig sa atin. May watching from America. Mayroon ding message, “Ma’am VP, just came from Donsol, Sorsogon via South Road. Madame VP please do something about your road condition it’s so terrible. Been travelling the South road in the 80s and 90s the pavement is excellent. So ang panawagan po ay maisa-ayos ulit iyong daan at kasama actually sa naging ka-meeting ni VP Leni sa Naga iyong sa DPWH, at puwede itong mapag-usapan. Mayroon ding nakikinig mula sa Q. City, Hong Kong, Cebu City, UK, USA, TSA, Australia, Negros Oriental, at Quezon City.

  ELY: Maraming salamat po mga makasama. Marawi po ang pupuntahan ngayong week na ito?

  GEORGINA HERNANDEZ: Si VP Leni pupunta sa Mulanay, Quezon muna nitong sa Tiaong sa Quezon mayroon tayong mga partners sa Angat Buhay na magbibigay ng tulong sa mga Senior High School laboratories at isang celebrity chef, si Chef Jean Gonzales sasama kay VP Leni para magbigay ng training sa ating mga Senior High Schools at sa Tiaong may bibisitahin din na mga programang pang-agrikultura at sa susunod nga ho na linggo ay, so next next week po ang pagpunta sa Marawi City para po doon sa transitory shelter. At hindi lamang ito usapin ng pabahay pero iyong pagsisimula muli, pagbangon muli ng kanilang buhay pagkatapos ng gulo at hindi lang sa pabahay kung hindi sa pangkabuhayan, pang-edukasyon, at pangkalusugan.

  ELY: Okay so marami po. Pero siyempre iisa rin sa talagang sinusubaybayan ng ating Bise Presidente iyong ating Istorya ng Pag-asa.

  GEORGINA HERNANDEZ: Iyong Istorya ng Pag-asa sa pagkakaalam natin ay patuloy na iniikot sa iba’t ibang bahagi ng bansa at marami nang mga photo gallery na ginagawa. Ang pagkaalam natin si JC ay isa ring INP Champion, Istorya ng Pag-asa Champion dahil sa kanyang mga ginagawa. Ang Istorya ng Pag-asa ang ating ginagawa, ang ginagawa ni VP Leni diyan ay humahanap ng mga indibidwal na may magagandang kuwento. Kuwento na ordinaryo pero may pinagdaanang hirap sa buhay o iyong struggle, at dumating sa punto ng tagumpay, ng triumph, kahit patuloy ang paghihirap. At sinusubukan nito na bigyan ng ilaw, na maging ilaw dito sa panahon ng kadiliman at sa mga salita rin ni VP Leni, it’s an effort to change the conversation.

  ELY: Iyong kay JC, ano ba ang pinagdaanan niya rin?

  GEORGINA HERNANDEZ: Hindi, dito siguro iyong kuwento nitong sa ating, martial law.

  ELY: Tapos iyong lolo niya parang ano… Okay. So lahat naman ho tayo mga kasama, iyong kung minsan sabihin natin may masamang karanasan na kung saan talagang magsisilbing ano, gabay natin para po sa kinabukasan. Ang importante kasi ang binibigyan ng daan nito ng ating Bise Presidente iyong Istorya ng Pag-asa, kasi nagbibigay po ito ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Kasi ang nakikinig naku, ang grabe ng problema niyan pero di ba nakaalpas siya.

  GEORGINA HERNANDEZ: Ang gusto rin natin labanan iyong mga negative na news parang pag tayo tumitingin sa Facebook palagi nalang maraming negatibo, palaging maraming nag-aaway. Kaya itong Istorya ng Pag-asa, maliban dito sa photo exhibit mayroon din pong film festival. At puwede po kayong pumunta sa istoryangpagasa.ovp.gov.ph para malaman ang mga detalye dito. Ang mga filmmakers na nakikinig, puwedeng gumawa ng mga Istorya ng Pag-asa films at ito ang mananlo dito ipapalabas sa lahat ng mga Ayala cinemas.

  ELY: Iyon. So importante, baka may mga kamag-anak at kaibigan na sa tingin ninyo ay magandang kilalanin natin at para po sa Istorya ng Pag-asa, puwede silang mag-message po sa atin.

  GEORGINA HERNANDEZ: Naghahanap pa rin tayo patuloy ng mga kuwento, kuwento ng mga ordinaryong tao.

  ELY: Opo. Iniipon na po natin iyan. At isa po sa nagustuhan ko rito iyong bata na talagang nag-aaral ano, nagtitinda, tumutulong sa kanyang mga magulang. Tapos iyong isa naman na inang maraming anak, di ba napag-aral. Biro mo wala naman siya talagang ano iyong matatag at permanenteng trabaho.

  GEORGINA HERNANDEZ: Oo, si nanay Lorna na nakapagpaaral na ng abogado, teacher…Nagtitinda ng turon at dahil doon napagpatapos niya.

  ELY: Grabe. Iyan po ang ilan sa mga inspirasyon, na mayroon ding ibang talagang nalulong sa bisyo at iba’t ibang kalokohan pero nagbagong buhay at mayroon ho siyang magandang buhay ngayon.

  GEORGINA HERNANDEZ: Oo. At sa tingin ko kabahagi pa rin, kadugtong ito ng mensahe ni VP Leni patungkol sa diwa ng EDSA na iyong pakikipaglaban ay hindi lang noong isang araw, o noong 1986 pero araw-araw may mga pakikipaglaban. Laban sa kahirapan, laban sa pagprotekta sa ating demokrasya at iyong napakahalaga na makita natin iyong pag-asa at magkaroon ng pagkakaisa.

  ELY: Alright. Okay so wala na tayong oras. Baka si JC may babatiin siya, mga friends niya?

  GEORGINA HERNANDEZ: Saan kaya mahahanap iyong libro na the Conjugal Dictatorship sa mga.

  JC: It’s in all major book stores, Fullybooked, National Bookstore. You can get it from Ateneo Press as well.

  GEORGINA HERNANDEZ: The Conjugal Dictatorship sa mga kabataang nakikinig sa atin, nais malaman kung ano talaga ang mga nangyari noong panahon ng Martial Law puwedeng basahin ito.

  ELY: Okay wala na tayong oras, paalam na tayo.

  GEORGINA HERNANDEZ: Nagpapasalamat po ako ka Ely sa pagkakataon na makasama ko kayo ngayong umaga. Ang atin pong Pangalawang Pangulo ay nasa Naga pa sa ngayon at kasama po ng ating mga kababayan sa paggunita ng EDSA People Power Revolution.

  ELY: Okay mga kasama sa ngalan po ng ating Bise Presidente, Vice Presidente Leni Robredo ako pa rin po ang inyong radioman, Ely Saludar, at hanggang bukas ho meron tayo balik ako sa Centro Serbisyo, 9AM-10AM. Maraming salamat mga kasama. Muli, isang magandang umaga, Pilipinas.

  Posted in Transcripts on Feb 24, 2018