Sun, Aug 31, 2014, 6:20:00 PM
NOTICE OF AWARD - VARIOUS MEDICINES

Procurement of various medicines for medical and dental missions

NOTICE OF AWARD re: 1 unit SUV - 2013 model

INVITATION TO BID re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

SUPPLEMENTAL/ BID BULLETIN re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

SUPPLEMENTAL/ BID BULLETIN re: Medicines for Medical and Dental Mission

INVITATION TO BID re: 1 unit Black SUV - 2013 Model

INVITATION TO BID re: Medicines for Medical and Dental Mission

NOTICE OF INTENT TO DONATEPlease type in a keyword:
Search in Photo Gallery
VP News
Speeches
Others
VP Awards

VP Awards
TechVoc Committee

VP Scholars
SPEECHES

Home / Speeches / Education

Speech of Vice President Jejomar C. Binay during the 66th Commencement Exercises of the University of Southern Mindanao, Kabacan, North Cotabato, 10 April 2012, 8:30 a.m.
Posted: Tuesday, April 10, 2012

Ikinagagalak ko pong makabalik dito sa Kabacan. Tila napakabilis ng panahon at parang kailan lang noong ako’y naging panauhin sa Recognition Program ninyo noong 2009. Ako po’y punongbayan noon, at sa tulong ng mga taga-Kabacan at ng lalawigan ng North Cotabato, ako po’y mapalad na pumarito bilang pangalawang pangulo ninyo. Maraming maraming salamat po sa napakainit ninyong pagtanggap sa inyong lingkod.

Isa pong napalaking karangalan ang inyong iginawad sa akin.

Hindi ko po lubos maipahiwatig ang sayang nararamdaman ko sa pagtanggap nitong Honorary Doctorate of Science in Rural Development. Ganito rin po ang aking naramdaman noong ako’y nagtapos sa kolehiyo at ito rin po ang natatanaw ko sa mga magsisitapos ngayong araw na ito.

Your excitement is undeniably evident and I can practically see your hearts throbbing with joy. Today, the ordeals of student life end and even the longest nights spent in diligent study are a fading memory. You long not just to receive your diplomas, but for the chance to finally step into the world of adult life. And in a few moments, you will get that chance.

Bago kayo humayo bilang mga kasapi ng mundong propesyonal, marapat na tayo’y magpasalamat at magbigay galang sa mga tuluyang nagmalasakit upang makarating kayo sa katapusan ng inyong pag-aaral.

Nais ko pong magbigay-pugay at pasalamatan ang mga magulang ng ating graduates. Batid ko po ang karangalan ng pagiging isang ama, at hindi po lihim sa akin ang kadakilaang kinakailangan upang mapag-aral ang isang anak. Ito po ang araw ng inyong tagumpay. Ganap na po ang inyong tungkuling bigyan ang inyong mga anak ng pinakamahusay na paraan upang maitaguyod nila ang sariling buhay. Handa na po silang tumulong hindi lamang sa inyong mga tahanan, kundi pati na rin sa kanilang mga kapatid at kapwa.Sa ating mga mahal na guro ng University of Southern Mindanao, maraming salamat sa inyong walang sawang paghubog sa inyong mga mag-aaral. Bilang dating propesor sa isang pamantasan, alam ko po ang hirap na inyong hinaharap sa araw-araw at hindi ko rin malimutan ang kapilyuhan ng iba kong naging estudyante. Bukod sa paggabay sa mga mag-aaral sa iba’t ibang aralin, kayo po ay tumayo bilang mga magulang nila sa loob ng pamantasan. Hinulma ninyo ang kanilang pagkatao’t paninindigan ayon sa nararapat, at ang inyong tanging panalangin ay sila’y maging mga makatao’t mabubuting mamamayan.

Sa mga magsisitapos, salamat po sa inyo. Anuman ang kagustuhan ng inyong mga magulang at mga guro ay mapapasawala lamang kung hindi ninyo tinanggap ang pagkakataong inihain sa inyo. Napakapalad ninyong makapag-aral dahil napakarami pa sa ating mga kababayan ang nangangarap na makatuntong sa loob ng isang pamantasan bilang estudyante.

Salamat at pinairal ninyo ang disiplina sa inyong mga buhay. Tiniis ninyo ang pagod at puyat upang magampanan ang inyong mga tungkulin. Ngayon, nararapat lamang na kayo’y magsaya’t magdiwang.

You come from different backgrounds and courses and you will end up in different fields or jobs. Some may stay here, and others might look for employment abroad. Wherever you end up, the good habits you developed in school should stay with you for life. Tomorrow, you will have the freedom that comes with being an adult and sometimes, it is tempting to discard what your student days taught you. I ask that you do not give in to this temptation. Be strong and keep your desire for learning as bright as the stars.

Today, you look at this podium and see a Vice President speaking with you. But i ask that you see more than that. I pray that you see proof of what an education and an unquenchable thirst for learning and excellence can bring. Without the education I earned from a state university and an unwavering desire to be better in everything I did, Jojo Binay would have been nothing more than an ordinary orphan depending on the kindness of others.

Ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa bayan na maghatid ng edukasyon sa lahat ng nagnanais makapag-aral. Mahirap man o mayaman, hindi po maaring mawalan ng ganitong pagkakataon ang ating mga kababayan. Ang tunay na lunas ay hindi mahahanap sa pagbigay lamang ng tulong, kundi sa pagbigay sa bawa’t tao ng kakayahang makapagpundar ng isang maayos na pamumuhay.

Marahil, mulat na ang inyong mga mata sa hirap ng buhay at alam po ninyo na marami po sa ating   kapwa   ang   naghihirap. Kung nais natin silang iahon mula sa kahirapan at kamangmangan, edukasyon po ang tanging paaran. Lahat po ay kinakailangang magsumikap, ngunit kung ang walang sawang pagsisikap ay sasamahan ng isang mahusay na edukasyon, labis pong lumalawak ang maaring marating ng isang tao.

Ang inyong pinagpalang pagtatapos ay may bungang pananagutan sa inyong mga pamilya, pamantasan at kapwa nating Pilipino. Ang tunay na saysay ng inyong pinag-aralan ay nakabatay sa kakayahan ninyong gamitin ang inyong dunong upang maglunsad ng kabutihan sa inyong kinalalagyan.

Kung ipagkakait natin ang ating sarili sa hamong ito, magiging mailap po ang kaunlaran at kapayapaan sa ating sarili at maging sa ating bansa.

The education you and I have received was made possible in great part because of the taxes paid to the government. Many of these taxpayers may not have a college degree, but they work hard and pay the proper dues so that people they do not even know can graduate from high school and college. In the same light, your honorable alma mater spent four years teaching you goodness, responsiveness, excellence, and the assertion of right and truth.

As you begin your new lives, seek to do justice and repay these people for the kindness and generosity they have shown you. In all your personal and professional endeavors, let a spirit of service guide you.

Hindi po natin kailangang mag-isip ng mga pambihirang pagkakataon upang makapaglingkod. Sa loob ng ating mga tahanan at kabayanan, marami po kayong maaring ialay. Sa mga may mga nakababatang kapatid, tulungan ninyo silang makapagtapos din.

Sa inyong mga bahay, turuan ang lahat na maging maayos at malinis ang kapaligiran. Hindi po dahilan ang kahirapan upang maging hindi kanais-nais ang mga tirahan. Sa ating mga pinagtratrabahuan, ipamalas ninyo ang kabuuan ng inyong husay. Wala po tayong panahong maaring ilaan sa “pwede na.”

Only your best will be good enough and you should always work to be better. The people who have made a difference in the world are not always the most gifted or the most intelligent. Most often, they are those who are firmly committed to learning all that they can to help them be better people, and are brave enough to make their dreams a reality.

All of us are called as one people to build a new nation where people can aspire to a better life and be given a fighting chance to do just that. You are challenged to usher in a new order where government and its leaders hold themselves to the highest ethical standards and would defend their oaths with their very lives. In such a world, the scholars of the nation cannot be anything less than active participants.

Marapat na tayo ang mauna sa pagsasabuhay ng ating mga mithiin. Hindi po natin mahihikayat ang ibang taong sumama sa ating paglalakbay kung hindi nila natatanaw sa atin ang pagbabagong nais nating isulong.

Anuman ang ating kinalalagyan, tulungan natin ang ating mga kapatid upang maunawaan nila ang kanilang mga tunay na karapatan, ang kanilang mga tungkulin, at higit sa lahat, ang kahalagaan ng kanilang paglahok sa mga prosesong pangekonomiya at pulitikal.

Nariyan na po ang obligasyon natin sa pagbayad ng tamang buwis. Kung tayo’y nakapag-aral dala ng buwis ng bayan, makatarungan lamang na tapat ang ating pag-ambag sa pag-aaral ng iba’t paghatid ng marapat na serbisyo sa nangangailangan. Sa mga magtatayo po ng sariling negosyo, marapat lang po na maging wasto ang pasahod at benepisyong ibibigay ninyo sa inyong mga manggagawa. Sa lahat, huwag po tayong manahimik kung ang ating tugon o pananaw ay hinihiling ng bayan. Isang taon na lang at darating muli ang panahon ng halalalan. Dito po sa pilipinas, hindi po gaanong mahirap bumoto, hindi tulad ng nararanasan ng ating mga OFW sa ibayong dagat. Kung nais nating maging tunay na bahagi ng ating demokrasya, simulan po natin sa maayos na pagsusuri ng mga kandidato, sa pagboto, at sa paghikayat sa ating mga mamayan na ipagtibay ang prosesong ito.

Today, your life turns a fresh page. Your challenges are no longer defined by exams, papers and reports. You are now called to build your life and a new future for all Filipinos. The road will be rough and the costs sometimes steep, but like the path to the mountain’s peak, your perseverance shall claim a reward few have relished.

This is your chance to make a world better than what you were born into. This is your golden opportunity to write history yourselves in whatever arena you choose. Your future is waiting for you, and if an orphaned boy who grew up collecting slop for pigs can dare to make his own dreams real, all of you can aim for the sky and end up hitting the sun, moon and stars.

They say youth is wasted on the young. Knowing what you were taught, and seeing the fire in your eyes, I have the firmest faith that you, the youth, will set this nation ablaze.

Celebrate tonight for your great journey begins tomorrow. Congratulations to all of you and I wish you nothing but success.

Mabuhay ang iskolar ng bayan!

Mabuhay kayong lahat!CLICK HERE TO SEARCH
THE ARCHIVES