Pagbati sa mga kapatid nating Muslim dito sa Pilipinas at sa buong mundo sa inyong pagdiriwang ng Eid al-Adha!

“Pagdiriwang ng Sakripisyo” kung ating tawagin ang kapistahang ito, bilang paggunita sa natatanging sakripisyong ipinakita ni Ibrahim sa Panginoon. Para sa milyun-milyon nating kapatid na Muslim, ito rin ang pagtatapos ng kanilang taunang paglalakbay sa Hajj.

Sa araw na ito, sana ay alalahanin din natin ang mga kapatid nating nagsasakripisyo at nagsusumikap makabangon, tulad ng mga kababayan natin sa Marawi at mga kapatid nating Muslim refugees na nawalay sa kanilang mga pamilya at naghahangad ng mas magandang bukas. Yakapin natin sila at patuloy na ipanalangin sa kanilang pagharap sa mga hamon ng buhay.

Nawa’y ang pagdiriwang na ito ay mas mag-udyok sa atin upang mamuhay nang higit sa ating mga sarili, at buksan ang ating palad, puso, at isipan para sa mga pinaka nangangailangan. Isa rin itong pambihirang pagkakataon upang mas pagtibayin ang ating nagkakaisang lahi: isang bayang walang iniiwan at tinatalikuran, anuman ang relihiyon, kulay ng balat, o lugar na pinagmulan. 

Patuloy nawa tayong pagbuklurin ng pagmamahal, pananampalataya, at pagbabayanihan. Muli, isang mapayapa at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa inyong lahat. Eid Mubarak!

– 30 –