At 1:00 pm, the Vice President attended the Angat Buhay Women Workshop for Aspiring Women Entrepreneurs (AB WAWE) in Bohol Bee Farm, Panglao, Bohol. AB WAWE is part of the three-phase Women’s Economic Empowerment Program loosely patterned after the 7 “M”s framework in developing women-led micro, small, and medium enterprises in the Philippines namely: Mastery, Mentoring, Money, Machine, Market, and Models. The program was a three-day capacity development training that was focused on developing the basic competencies needed by aspiring entrepreneurs, which include evaluating business ideas and creating a business plan based on key business principles. 

In her speech, she emphasized that economic empowerment among women is one of the vital solutions to get out of abusive relationships and be independent. “Pero ano iyong common doon sa cycle of violence? Iyong common doon, iyong babae, hindi niya madepensahan iyong sarili niya kapag wala siyang sariling hanapbuhay. Mas malakas iyong loob niya, mas hindi niya tatanggapin iyong pang-aabuso kapag mayroon siyang sariling kita. Kasi una, kaya niya iyong mga anak niya. Pangalawa, kahit hindi niya kaya ang mga anak niya, mas malakas iyong loob niya dahil mas malakas iyong paniniwala niya sa sarili niya. So iyong sa akin, because of that experience, nag-shift iyong aking paniniwala na kapag nagkakampanya for women empowerment, hindi enough iyong nagsisisigaw ka lang ng, “Lakas ng kababaihan!” Pero sisiguraduhin mo na iyong mga babaeng tinutulungan mo, makakatayo sa sarili nilang paa.”